Imposant

De NVP-UNIMA beschikt over een imposante mediatheek, waarin vrijwel alle vormen van publicaties te vinden zijn: boeken, nationale en internationale tijdschriften, speciale uitgaven, DVD’s, CDRoms over uiteenlopende onderwerpen: spelvorm (handpop, marionet, stokpop etc.), doel (informatieverschaffing, verslaglegging, spelteksten etc.), doelgroep (speler, archivaris, knutselaar, decorbouwer etc.), maar ook boeken over spelers, groepen en historische personen.

De meeste boeken zijn alleen voor de leden te leen. De zeer zeldzame en/of kostbare exemplaren kunnen in de mediatheek zelf bekeken worden.

Catalogus

Wat er allemaal te vinden is in de mediatheek wordt duidelijk aan de hand van deze catalogus.

Adres

De mediatheek bevindt zich aan de Brouwersvaart 70 in Haarlem en is op een aantal dagen in het jaar voor een ieder geopend om eens rond te komen ‘snuffelen’.

Data open dagen

De mediatheek is op drie zondagen per jaar te bezoeken. Die data staan in de evenementenkalender.
Daarnaast kun je op afspraak komen.

De mediatheekcommissie bestaat uit: Alexander Bauwens, Frans Hakkemars en Dirk Bais en zij zijn bereikbaar via bibliotheek@nvp-unima.nl.

Uitleenprocedure

  • de media zijn te leen voor leden van de NVP-UNIMA
  • de media zijn te leen vanuit de mediatheek. Indien de reisafstand te groot is, kan contact opgenomen worden met de bibliothecaris, zodat hij mogelijk de media per post kan toesturen, waarbij de verzendkosten voor rekening van het lid komen
  • er mogen vijf titels per keer geleend worden
  • de uitleentermijn is vier weken, welke termijn éénmaal verlengd kan worden met twee weken
  • bij het lenen wordt een eenmalige incassomachtiging getekend ter hoogte van de nieuwwaarde van de media en de eventuele verzendkosten. Vanzelfsprekend wordt deze eenmalige incassomachtiging niet gebruikt, als de boeken tijdig en onbeschadigd retour zijn gekomen
  • de mediatheek kan bezocht worden in overleg met de bibliothecaris (ter planning van datum en tijdstip)

De contactgegevens van de bibliothecaris zijn:

Dirk Bais
T: 023 – 5317713