Het is mooi geweest’ staat boven het gedenkschrift dat haar vriend Wim Kerkhove schreef bij het overlijden van Hetty Paërl. Op 28 mei jl. overleed zij op 88-jarige leeftijd en verloor de poppenspelwereld een vriendelijk en zachtaardig medemens. Ik kende haar al van verschillende publicaties, maar leerde haar pas echt kennen bij de beraadslagingen van de jury van de Wim Meilinkprijs in 1995. Ik was door het toenmalige bestuur als secretaris gevraagd en we kwamen een aantal maal bij haar thuis bij elkaar. Haar inbreng en pleidooi voor een brede blik op het veld inclusief de meer traditionele uitingsvormen, staat mij nog helder bij.

Het poppenspel en onze vereniging hebben veel aan haar te danken. Zo schreef zij een aantal nog steeds actuele, praktische boeken, talloze artikelen, schilderde en tekende en was een autoriteit in ons vakgebied, in bijzonder de traditionele vormen als bijvoorbeeld Jan Klaassen en Pulcinella. Onze vereniging eerde haar met de erespeld en in 2016 werd zij op voordracht van de vereniging door de international UNIMA benoemd tot erelid van deze wereldorganisatie.

Wij kunnen haar niet genoeg roemen, maar zij bleef daarbij altijd zeer bescheiden. In het herfstnummer van De wereld van het poppenspel zal er een meer uitgebreid artikel, inclusief het IM van Wim Kerkhove worden gepubliceerd.

Wij wensen allen die haar missen veel sterkte en troost.

Namens het bestuur van de NVP-UNIMA,

Alexander Bauwens, voorzitter