Chris de Jong 19 mei 1949 – 22 juni 2022

Geheel onverwacht en zeer tot onze schrik is op 22 juni jl. ons lid en zeer gewaardeerde adviseur, voormalig bestuurslid en UNIMA councillor Chris de Jong overleden.
Chris was voor veel culturele instellingen, altijd in de schaduw, een rots in de branding. Hij was betrokken bij heel veel culturele activiteiten en instellingen als bestuurslid, adviseur, zakelijk leider, meedenker, lid van Raad van toezicht. De lijst activiteiten is indrukwekkend en geeft ook aan hoezeer hij gemist zal worden. Niet alleen in zakelijk opzicht maar ook persoonlijk was Chris een innemend mens en prettig in de omgang.
Het poppenspel in Nederland heeft altijd zijn belangstelling gehad en daar heeft hij zich ook in het bijzonder veel voor ingezet. De oprichting van theater Peeriscoop in Gorinchem, de zakelijke ondersteuning van Stichting Studio Peer, zijn hulp aan en ondersteuning van het International Poppenspelfestival / Microfestival in Dordrecht zijn daar slechts enkele voorbeelden van.
Chris werd voor al dit werk meermaals onderscheiden met bijzondere prijzen en door de koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Ook voor de NVP-UNIMA heeft hij veel gedaan. Zo was hij in de jaren 80 van de vorige eeuw bestuurslid in de tijd dat er samengewerkt moest worden met andere poppenspelorganisaties, en het PPO ( het Permanent Poppen Overleg ) werd opgetuigd. Daarnaast UNIMA councillor en altijd bereid tot het geven van adviezen. Op zijn initiatief werd, mede door zijn financiële ondersteuning, de Wim Meilinkprijs, de oeuvreprijs voor Nederlands Poppenspel nieuw leven ingeblazen. De Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel / UNIMA Nederland eerde hem in 2015 met de erespeld.
Vlak na de laatste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft Chris in een werkgroep nog enkele voorstellen gedaan voor het zoeken naar fondsen voor onze vereniging. We konden altijd op zijn steun en goede adviezen rekenen, en dat niet alleen als wij er om vroegen. Hij dacht altijd proactief mee, kwam regelmatig met opmerkingen, ideeën en plannen bij het bestuur van de NVP-UNIMA.
Hij werd beschreven als een redder in nood, iemand die mogelijk maakt wat onmogelijk lijkt. Een loyale en bescheiden helper, verbinder, denker en doener. Dat zullen we missen. We zullen zonder hem, maar wel in zijn geest, doorgaan.
We wensen zijn familie, vrienden en collega’s veel sterkte toe.
Alexander Bauwens, voorzitter NVP-UNIMA