Op 20 december 2019 heeft bestuurslid Koos Wieman de erespeld uitgereikt aan Ineke Vink en Hans Bollebakker.

Ineke en Hans hebben zich jarenlang ingezet om het poppenspel in Nederland op de kaart te zetten en te houden. Zij waren verrast en vereerd de erespeld te mogen ontvangen.

Nadien ontvingen wij nog een mooi dankwoord van hen:

Op 20 december j.l. werden wij verrast door het bezoek van uw bestuurslid de heer Koos Wieman die namens het bestuur een mooie toespraak hield en een fraaie bouquet bloemen overhandigde.

Alsof dat alles nog niet genoeg was werden wij beiden vereerd met de erespeld van de vereniging. Als reden voor toekenning stipuleerde de heer Wieman (zelf al veertig jaar in het vak) het belang van ons beider werk voor het Nederlandse poppenspel sinds medio jaren zeventig.

Wij zijn uw bestuur bijzonder erkentelijk voor deze waardering van ons werk, en voelen ons buitengewoon vereerd met deze onderscheiding die aan groten in het vakgebied is uitgereikt.

De forumfunctie die de NVP sinds zijn oprichting steeds heeft vervuld is door ons altijd ervaren als een bindende kracht. Het stemt tot vreugde dat de vereniging nog steeds die potentie heeft en met succes uitdraagt.

 Nu wij de collectie goeddeels hebben kunnen overdragen aan de collectie van de Universiteit van Amsterdam en toevoegen aan de daar reeds aanwezige collectie van het Theater Instituut Nederland is onze missie ten einde.

Wij nemen afscheid met warme gevoelens van dank en wensen de vereniging niet alleen een voorspoedig 2020 maar ook nog vele jaren daarna een vruchtdragend bestaan toe.

Onderwijl verblijven wij met een warm salut,
Hans Bollebakker & Ineke Vink